Aansluiten van de dakdoorvoeren

Zowel voor de aan- als voor de afvoer moeten de kanalen van een ventilatiesysteem D geïsoleerd zijn.
De dakdoorvoeren moeten op een correcte onderlinge afstand staan en de aanvoer moet voldoende ver staan van andere vervuilende bronnen.