Hoofdcollector verleggen voor een betere verdeling van de debieten

Voor een betere verdeling van de debieten, kan de hoofdcollector verlegd worden.

Hier werd voor een dubbel kanaal gekozen om een lagere weerstand te hebben in het leidingnet.