Muurdoorvoeren aanvoer en afvoer op minimaal 70cm vanaf het maaiveld

Muurdoorvoeren moeten op voldoende afstand van elkaar staan om recirculatie te vermijden.

Ze kunnen op een gevel voorzien worden.
Hierbij staan ze minstens 70cm boven het maaiveld.
Let ook de invulling van deze plaats in de toekomst. Beplantingen kunnen obstructies en geurhinder tot gevolg hebben.