Ventilatie in een renovatie

Ventilatie in een renovatie is vaak complexer dan bij een nieuwbouw.

Er is veel denk- en puzzelwerk nodig om alle ventilatiekanalen optimaal weg te werken.